Odlingsfilosofi

Grundtanken är att odla grönsaker på ett så naturligt sätt som möjligt som ger goda grönsaker att sälja i närområdet. Det innebär för mig att jobba med att bygga upp jorden genom att få mikrolivet att trivas, kolbindningen att öka och att undvika kemiska preparat som konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Eftersom det är ett hantverk innebär det att grönsakerna ibland kan bli lite krokiga, mogna vid olika tid och till och med hysa rum åt någon liten daggmask som gömt sig väl. Men samtidigt är det min fulla övertygelse om att de smakar bättre, innehåller mer näring och är betydligt mer hållbara än sina kompisar i storköpen.

Efter att ha odlat till husbehov i 15 år fick vi 2019 tillgång till en betydligt större yta att odla på. Ett 300m2 växthus införskaffades, jorden förbereddes och en ettårig utbildning i småskalig ekologisk odling påbörjades. Jag (Pernilla) har under vintern planerat sommarens grödor och är förberedd för att dra upp grönsaker enligt principen “market gardening”. Det innebär att man förodlar många plantor i växthus och på relativt liten yta drar upp ganska mycket grönsaker. Den täta planteringen och plantornas försprång mot ogräs och skadeinsekter gör att man får friskare plantor, mindre ogräs och mindre vattenavdunstning. Man odlar i fasta bäddar som, när de skapats, aldrig plöjs eller rivs upp. Då låter man maskar och micro-organismer växa i fred och binder koldioxid till marken för att, enkelt förklarat, skapa bättre, lucker, näringrik jord. Allt detta görs tillsammans med gröngödsling, en sjuårig växtföljd och regelbunden tillförsel av stallgödsel.

Jag tror att vi behöver den svenska jorden och det som kan odlas på den. I framtiden kommer det inte vara lika självklart att importera mat och klimatet mår bättre av att inte frakta grönsaker runt halva jordklotet. Jag vill gärna se mer närodlad mat på middagsborden och jag tror på att våra ekosystem behöver de småskaliga jordbruken.

Att odlingen är bra för både den som äter och den och för omvärlden är viktigt. Vad som är rätt och fel är svårt att veta men jag tror på att störa jorden så lite som möjligt så att den kan bygga upp ett ordentligt, poröst mull-lager som binder vatten och näring. Det kanske inte ger störst avkastning på kort sikt men jag tror att det ger mest på lång sikt och framför allt godare grönsaker och mindre kväveläckage till åar och hav. Min plan är att KRAV-ceritfiera mig 2024 när jag har lite större omsättning.

Inget konstgödsel används och bara ekologiskt godkända bekämpningsmedel i den mån det verkligen behövs.