Levande jord, levande grönsaker, levande hälsa

Vi är vad vi äter. En lite krokig morot, uppvuxen i en levande jord, är på riktigt. Den smakar som en morot ska smaka.

Jorden är full av miljoner små medhjälpare som hjälper oss och grönsakerna att må bra. De ger moroten livlig hjälp att ta upp det den behöver ur jorden. Moroten innehåller liv. Den ger liv.

Vi vill utforska jordlivet och dela med oss av det. Genom att sätta händerna i jorden på ett varsamt sätt kan man få trötta små medhjälpare att blomma upp. I ett litet kretslopp, så som naturen tänkt sig, mår både jord, växter och människor bra! Man känner sig hemma.

HemmaJord håller till en mil öster om Kungsbacka, i Allarängen. Här odlas grönsaker till försäljning från och med våren 2020. Odlingen sker utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel i fasta bäddar och i växthus. Vårt mål är att odla en levande jord som bidrar till ett bra ekosystem och ger bra, nyttiga grönsaker som säljs lokalt. Vi tror att de små kluriga mikroorganismerna i jorden bidrar till mer näringsrika grönsaker, rikare tarmflora hos oss människor och en säkrare matförsörjning i framtiden. För att hålla jorden levande undviker vi att störa den så mycket som möjligt genom t.ex. plöjning. Vi låter den vara bevuxen så länge som möjligt så att mikrolivet har något att leva av och vi odlar en bredd av grönsaker som t.ex. innefattar gröngödsling, växter för insekterna och ett 40-tal olika sorter ätbara växter.

Säsongen 2021 kommer att vara mellan maj och oktober, men förhoppningen är att på sikt kunna leverera lokalodlade grönsaker året runt. Eventuellt kommer även planteringsboxar med små grönsaksplantor att säljas under våren för den som vill odla själv. 2021 kommer vårt största fokus att ligga på s.k. andelsodling och försäljning i vår lilla bod vid Ålgårdavägen 113. Under 2021 kommer vi även att arrangera kurser och företagsevent.

Som kund tecknar man sig då för en prenumeration på en grönsakskasse i veckan under en säsong. Platserna för 2021 är nu fulla, men det går bra att sätta upp sig på en väntelista om man är intresserad. Maila HemmaJordKba@gmail.com om du har några frågor. Mer info om detta under fliken Grönsakskassar 2021.