Market garderner -principen

På engelska kallas det Market garderner, men på Svenska finns det inte något enkelt, bra namn, “småskalig diversifierad odling” har används, men det är lite i krångligaste laget tycker jag….

Det är i alla fall vad jag vill hålla på med. Principen är ett nytt (eller kanske gammalt?) sätt att odla som vuxit fram mer och mer i både Sverige och utomlands. Istället för att odla stora ytor, effektivt, ofta med stora maskiner, odlar man många olika arter på en liten yta. Fördelarna är många. -Mindre kemikalier (oftast inga) behöver användas. Mycket mer grönsaker på liten yta. Kol binds ner i marken. Den biologiska mångfalden gynnas. Jorden blir på sikt bördigare. m.m. m.m.

Oftast odlar man i bäddar, dvs smala områden som man aldrig plöjer utan planterar och sår i varje år. Då låter man jorden vara och maskar och mikroorganismer får jobba i fred. Man “matar” jorden med stallgödsel som de drar ner i sina gångar och på så sikt luckras jorden upp och blir lättare att odla i. Genom att tillsätta organiskt material håller marken fukt och näring bättre och man för ner kol från luften ner i marken vilket faktiskt minskar koldioxid-halten i luften istället för att öka den som man gör i mycket annat jordbruk. Detta kallas regenerativt jordbruk.

Man odlar också grönsakerna tätare än vanligt för att minska ogräset och vattenavdunstningen. Detta är möjligt när man inte behöver köra med traktor och kommer åt att rensa för hand. Plantor förodlas i stor utsträckning för att få ett förskott mot ogräs och ohyra.

Några förebilder är Curtis Stone och Jean Pierre Fortier.

http://www.themarketgardener.com/

Mikrolivet i jorden

Curtis Stone