Projekt besöksmål HemmaJord

HemmaJord har 2023 blivit beviljat stöd från lokalt ledd utveckling Halland och Europeiska jordbruksfonden för att utrusta odling och grillplats för att kunna ta emot besökare på ett bättre sätt. Utekök/kylrum kommer att uppdateras, grillplatsen kommer att göras mer lättilgänglig och utökas med regnskydd och förvaring. Vi hoppas kunna bjuda in fler i området för att prova på och känna en delaktighet i svensk småskalig matproduktion. Och lite kunskap om mikroliv, hälsa, odling och naturens ekosystem kommer på köpet!