Växter som är skötta på rätt sätt skapar mull i jorden och ökar kol-halten. Med hjälp av fotosyntesen binder de kolet i luftens koldioxid och skickar ut den i rötterna som mat till mikrolivet. Som tack får växterna näringsämnen av mikrolivet. Genom ekosystemet i jorden med levande och döda mikroorganismer byggs kolhalten (mullhalten) upp i jorden. Jorden mår bra, är lätt att jobba i, binder och håller vatten bättre och mikrolivet förser som sagt växterna med näring som kväve, kalium, fosfor och magnesium.

Lätt som en plätt! På pappret. 😬
I praktiken är det inte lika lätt att tycker jag. I ett perfekt fungerande system, tex en urskog, behöver man inte tillsätta någonting. Men i en odling där vi plockar bort, rör runt och styr gäller det att hitta en bra balans i vad man tillför för näringsämnen.

Tillsätter man för MYCKET gödsel, slutar rötterna mata jorden med kol. De behöver inte få några näringsämnen i utbyte av mikrolivet. De använder istället all sin kol-energi till att växa själva. Utan mat minskar mikrolivet. Man kan få en bra skörd i stunden, men sämre och sämre på sikt.

Ger man däremot för LITE näring riskerar växterna att växa sämre pga näringsbrist. Då har de inte samma möjlighet att utföra fotosyntesen och har helt enkelt inte så mycket kol att skicka ner i rötterna till jorden.

Så hur mycket är lagom? Det beror tyvärr på massa olika saker. Önskar jag hade generella tips att ge, men det varierar väldigt mycket från odling till odling. Jag misslyckas själv ofta men hoppas och tror att jag ändå bygger upp jorden på sikt. Jag räknar så gott jag kan, tar jordprover och letar efter tecken på olika näringsbrister. Jag försöker tillföra mer mikroorganismer än näring genom egen kompost. Jag provar mig fortfarande fram och ibland går det bra, ibland inte. Det viktiga tycker jag är att komma ihåg att så länge vi lär oss något så kommer vi framåt, och odlar vi olika saker är det alltid något som blir bra! Faktiskt det mesta!

#levandejord#levandejordlevandematlevandehälsa#odlingstips#odlingsglädje#mikroliv#jordhälsa#jord#jordfabrik#gödning#gödsel#rotexudat#näringsbrist#kvävebrist

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *