Länken leder till en fantastiskt bra text, skriven av den regenerativa bonden Jörgen Andersson.

Den handlar om de fyra ekosystemprocesserna vatten, näring, energi och artsamspel som alla är förutsättningar för liv. Växters, djur och människors.

https://www.regenerativtsverige.se/lasning/ekosystemprocesserna-grunden-fr-vrt-samhlle?fbclid=IwAR2eFam4NdBwbX80-aXl3lrAlNMYXxGGbRQQbTk-iM9kU9XBrShdORIguXE

Det fick mig lite att fundera på hur det går för oss människor på det planet. Slutsats, -det är nog bra om vi tar hand om jord och mångfald rätt snart.

Hur länge klarar sig en människa på:

Vatten: 3-5 dagar
Energi: 2 månader
Näring: Oklart, gissningsvis 6 månader
Mikroorganismer: 9 månader i mammas mage. Efter det är det nog ingen som vet, men kanske några veckor om man har tur tror jag.


Status 2024:

Vatten: Inga problem i Sverige idag, men många länder har stor brist på rent vatten. Oftat pga att människan gått in och mixtrat med naturen och förorenat vattnet. Det är också ett jätteproblem i världen som det inte pratas så mycket om här, att öknarna breder ut sig i rasande fart pga att vi brukar jorden fel.


Energi: I västvärlden dör nog få människor av energibrist, snarare tvärt om. Vi äter alldeles för energität mat som kroppen tar skada av. Sättet vi tillverkar maten på skadar ekosystemen och kräver stora mängder energi som vi ”lånat” från depåer i marken, typ olja. Skulle vi en dag, pga krig eller miljökatastrofer inte kunna nyttja lika mycket fossila bränslen finns en stor och livsfarlig risk att enormt många människor blir utan mat. Vi har glömt hur man odlar fossilfritt och jordarna är mycket mer svårodlade än innan oljans tid pga att vi förstör dem. Med minskad mängd fossila bränslen skulle dessutom en majoritet av befolkningen behöva odla sin mat själv. Insatsen från en bonde/odlare skulle inte räcka till en bråkdel av så många som den räcker till idag.


Näring: Maten idag innehåller inte lika mycket näring som den gjorde förr. Det beror på odlingsmetoder och försämrade jordar och en ändrad sammansättning av vår meny. I riktigt fattiga länder dör man av svält, men även i västvärlden lever många med näringsbrister. Det beror delvis på en försämrad tarmflora, men också på att vi får i oss mindre näring nu än för 50 år sedan. 


Artsamspel/mikroorganismer: Vi är helt beroende av mikroorganismer i vår tjocktarm, mage och hud för att överleva. Vi består, i mängd DNA, av mer mikroorganismer än vårt eget DNA. De är inblandade i bl.a. vårt immunförsvar och vårt upptag av näring. Många studier visar att antalet arter både ovan jord, i jorden och i våra kroppar minskar kraftigt. Man pratar om en ny tid av massutrotning av arter. Kopplingen mellan antalet arter av mikroorganismer i tarmen och hälsoproblem med bl.a. cancer, sköldkörtelproblem, depressioner, allergier m.m. är bevisad i flera studier. Detta är ett forskningsområde på stor frammarsch, men ännu saknas mycket information och vi vet egentligen inte hur allvarligt det är. Risken är att vi vet det alldeles för sent…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *